Logo

Fenna van den Berg Coaching

Personal coach

Burnoutbehandeling / preventie

Rotterdam

vergoeding en tarief

 

Mijn tarieven  voor een coachsessie zijn:

 • €145 euro per coachsessie voor bedrijven (exclusief BTW). 
 • Ga je de kosten helemaal zelf betalen? Dan reken ik een verlaagd tarief voor particulieren,  €95 per coachsessie. 
 • International coaching for limerence is 125 euro per online session.  I also charge for the first session.  

 

 • Er wordt per sessie afgerekend dus je kan ten alle tijden stoppen, Er zijn geen kleine lettertjes of contracten waar je aan vast zit. Facturatie achteraf is ook mogelijk. 
 • Voor bedrijven kan er een inschatting gemaakt worden hoeveel sessies iemand nodig heeft en kan er een totaalfactuur gemaakt worden.

Prijzen voor een workshop:

Per half dagdeel (2uur) €350.

Vergoeding van kosten.

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen, als je zzp-er bent of een bedrijf hebt kun je coachingskosten gewoon opvoeren als bedrijfskosten.

 • Via je werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • VPGB
  Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB (hier klikken)

 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 • Via de ziektekosten
  Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

 • Via het UWV
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV (hier klikken)