Logo

Fenna van den Berg Coaching

Personal coach

Burnoutbehandeling / preventie

Rotterdam

Is limerence traumatisch?

 

De traumatische aard van Limerence:  De psychologische impact ontrafelen.

Kan limerence een traumatische gebeurtenis voor iemand zijn? Volgens mij wel!

Limerence is, zoals we weten, een intense en obsessieve vorm van romantische aantrekkingskracht, die een diepgaande invloed kan hebben op het psychologische welzijn van een individu. Hoewel deze afhankelijkheid vaak wordt geassocieerd met opwinding en passie, kan het ook een traumatische ervaring worden. In dit artikel zal ik het concept van limerence-trauma onderzoeken, om licht te werpen op de psychologische gevolgen ervan.

1. Limerence-trauma begrijpen: Limerence-trauma verwijst naar de psychologische stress en langdurige effecten die kunnen voortvloeien uit intense en onbeantwoorde limerent-ervaringen. Het omvat een reeks symptomen en emotionele reacties die kunnen lijken op posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen, zoals vertrouwensproblemen en depressie.

2. Emotionele ontregeling: Limerence veroorzaakt een emotionele achtbaan die wordt gekenmerkt door extreme hoogte- en dieptepunten. De constante onzekerheid, angst voor afwijzing en obsessie kunnen leiden tot emotionele en hormonale ontregeling, waardoor individuen intense angst, depressie en stemmingswisselingen ervaren. Deze emotionele onrust kan het dagelijks functioneren verstoren en iemands algehele welzijn aantasten. Doordat limerence in het begin zo goed voelt verbruiken we veel dopamine, als de dopaminebron is uitgeput voelen we het tegenovergestelde van euforie. Dan hebben we de ander nodig om ons van dopamine te voorzien, maar meestal wordt de interactie met de ander gekenmerkt door inconsistentie, en dat geldt dus ook voor onze stemming.

3. Opdringerige gedachten en rumineren: Limerence gaat vaak gepaard met aanhoudende, ongewenste en opdringerige gedachten over het limerent-object.(De ander)  Onderzoek wijst uit dat deze obsessieve gedachten, gecombineerd met piekeren en overmatig fantaseren, verontrustend en ontwrichtend kunnen zijn voor de mentale toestand van een persoon. Het onvermogen om deze gedachten te beheersen, te stoppen of om te leiden, kan leiden tot obsessief en repetitief gedrag, waardoor de traumatische impact verder wordt versterkt. Mensen beschrijven het als gek makend en uitputtend. 

4. Uitdagingen op het gebied van eigenwaarde en identiteit: Limerence kan een diepgaande invloed hebben op iemands zelfrespect en identiteit. De idealisering van het limerent object kan leiden tot gevoelens van ontoereikendheid en twijfel aan zichzelf,  je te veel aanpassen naar de ander, te weinig aangeven van duidelijke grenzen, kunnen iemands eigenwaarde aantasten. De constante vergelijking met een geïdealiseerd beeld kan een vertekend zelfbeeld creëren en bijdragen aan een negatief zelfbeeld. We denken dat we niet goed genoeg voor hen zijn, of soms schamen we ons voor het gedrag dat we hebben getoond. Over het algemeen zou een limerent de hele ervaring kunnen omschrijven als "zichzelf volledig verliezen".

5. Sociaal isolement en verminderd functioneren: Limerence kan leiden tot sociaal isolement en verminderd functioneren op verschillende gebieden van het leven. De preoccupatie met de ander resulteert vaak in het verwaarlozen van relaties, verantwoordelijkheden en persoonlijke doelen. Deze terugtrekking uit sociale interacties kan gevoelens van eenzaamheid versterken,  en persoonlijke groei belemmeren, waardoor de traumatische effecten van eenzaamheid worden verergerd. Ik heb mensen in limerence horen vertellen dat ze geen aandacht en ruimte  meer hadden voor hun kinderen, minder geduld hadden en vaak waren: "uitgecheckt". Het schuldgevoel dat hiermee gepaard gaat kan ontwrichten en somber maken.  Mensen in de limerence  hebben de limerent-ervaring beschreven als "de stukken moeten oprapen van wat er van mij over was". 

6. Neurobiologische factoren: Neurobiologisch onderzoek geeft aan dat limerence hersengebieden activeert die verband houden met beloning, motivatie, en verslaving. Dit suggereert dat de neurale paden die betrokken zijn bij trauma bij traumatische ervaringen kunnen overlappen met die welke betrokken zijn bij andere traumatische ervaringen. Het begrijpen van deze neurobiologische factoren kan helpen de traumatische aard van trauma te valideren en mogelijke therapeutische hulp te zoeken. 

7. Moeilijk kunnen daten . Veel limerents hebben moeite met daten na of in de nasleep van een limerent episode, teleurstellende dates en een algeheel gebrek aan aantrekkingskracht kunnen een limerent soms jarenlang afgesloten houden van een romantische band. Het vergelijken van het grandioze gevoel dat ze hadden bij het ontmoeten van hun limerent object staat niet in verhouding tot 'normale gevoelens'. Het daten van anderen kan zo ook de liremence juist weer versterken, ze krijgen het gevoel dat hun limerent object de enige persoon is die ze zo kan laten voelen.  De limerent kan ook overdreven voorzichtig zijn in het vertrouwen van anderen en hun eigen gevoelens na de verwoestende limerent-ervaring.

Conclusie: Limerence kan, ondanks zijn aanvankelijke aantrekkingskracht, leiden tot aanzienlijk psychologisch trauma. De emotionele ontregeling, obsessieve gedachten, problemen met het gevoel van eigenwaarde en identiteit, sociaal isolement en verminderd functioneren die gepaard gaan met een trauma kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Herkennen en erkennen van beperking als een potentieel traumatische ervaring is cruciaal voor individuen om passende ondersteuning en interventies te zoeken. Psychotherapie, zelfzorg en het opbouwen van eigenwaarde,  kunnen helpen bij het verwerken van het trauma. Daarnaast zal het belangrijk zijn om preventie te onderzoeken en toe te passen voor een volgende limerent episode. 

Fenna van den Berg. 

 


Van: Fenna van den Be